Corona openheid en aansprakelijkheid

Corona openheid en aansprakelijkheid

Wil je ook geen slachtoffer zijn van de coronamaatregelen en de spoedwet waarin je van jouw privacy, lichamelijke onaantastbaarheid, huisrecht, vrijheidsrecht en inkomsten wordt beroofd met mogelijk schadelijke effecten op je lichaam en geest? Het zijn jouw fundamentele grondrechten en mensenrechten die je worden ontnomen!

De oplossing: Stel Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel persoonlijk aansprakelijk en biedt hen een verbintenis (contract) aan met een maximale dagvergoeding van € 150,- per dag, per overtreding met recht op een bijkomende vergoeding van aantoonbare financiële schade wegens onrechtmatige daad. Doe dit in collectief verband, in samenwerking met de Nationale Bond Overheidszaken & Act 4 Freedom Foundation.

Wil je ook dat Mark Rutte en de zijnen openheid van zaken omtrent ‘corona’ geven?

Wij eisen:

  1. Toegang tot alle informatie waarop Mark Rutte en anderen hun coronamaatregelen zeggen te baseren.
  2. Intrekking en afzien van onnodige en onwenselijke coronamaatregelen.
  3. Schadevergoeding door Rutte c.s. persoonlijk en de organisaties waarvoor zij werken.

Doe je mee aan onze Corona-actie, dan help je:

• de rechtszaken financieren die we tegen Rutte c.s. gaan voeren;

• de onderste steen boven te krijgen;

• jezelf en anderen voor de grootste economische crisis ooit te behoeden;

• jezelf aan een sterkere juridische positie in de financiële kwesties die op jou afkomen;

• verplichte vaccinaties, verplichte digitale tracering (‘Corona-app’), verplichte digitale paspoorten, verplicht digitaal betalen en dergelijke te voorkomen;

 ínvoering van de spoedwet te stoppen;

• de anderhalvemeterregel ongedaan te maken;

• onze vrijheden terug te winnen.

Claim jouw rechten. Zonder jouw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW). De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt jou in staat om Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel hardhandig op de vingers te tikken en een dagvergoeding te eisen voor het ontnemen van jouw vrijheid en productiviteit. Dit moet je weten en doen om deel te nemen aan de Corona-actie en meer in het bijzonder de collectieve Corona-aansprakelijkstelling incl. dagvergoeding:

  1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken draagt de verantwoording om de verbintenissen van jou en alle andere deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend te laten afleveren bij de aansprakelijken van de coronamaatregelen, te weten Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel.
  2. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald en/of de maatregelen niet opgeheven, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
  3. Je doet de Bond voor deze Corona-actie een eenmalige bijdrage van € 29,- en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en jij een vergoedingssom ontvangt. Je hoeft geen lid van de Bond te zijn voor deelname aan deze actie.
  4. Je meldt je aan met het aanmeldformulier via de knop onderaan deze pagina. Je voert je gegevens in en krijgt geautomatiseerd opgemaakte contracten die je digitaal kunt ondertekenen. De contracten, waarvan je een kopie ontvangt, gaan naar Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel.
  5. Bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast. Deze heb je nodig om juridisch aanspraak te kunnen maken op een dagvergoeding van maximaal € 150,- zolang de coronamaatregelen in uitvoering blijven.
  6. Onze doelstelling is in eerste instantie het stoppen en voorkomen van de spoedwet, de ‘lockdown’, de verplichte vaccinatie en de verplichte Corona-app. Stoppen en voorkomen we deze maatregelen niet, dan wordt een grote inbreuk op onze privacy, lichamelijke onaantastbaarheid, huisrecht en vrijheidsrecht gemaakt. Hiermee is onze vrijheid, gezondheid en welvaart in gevaar. We hebben voor de coronamaatregels geen toestemming gegeven en willen dit feit – de inbreuken op ons recht – juridisch ‘hard’ maken. 
  7. Namens jou eist de Bond ook dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel ‘over de brug’ komen met de informatie waarop zij hun maatregelen en adviezen hebben gebaseerd. Leveren zij de informatie niet, dan eist de Bond dat ze alle coronamaatregelen stopzetten en worden ze persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Met de financiële middelen die we uit de 5% gage verkrijgen, willen we de Nationale Bond tegen Overheidszaken laten uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Wil je meer informatie over onze Corona-actie? Klik dan hier.


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.